prev prev

Partners

Gemeente Horst aan de Maas
Horst aan de Maas verwelkomt verscheidenheid, respecteert verschillen en is er trots op dat alle mensen bij de samenleving betrokken zijn. Horst aan de Maas stimuleert duurzame en vriendschappelijke relaties tussen mensen onderling.

Gemeente Venlo
Venlo kijkt vooruit, en heeft een visie opgesteld waar zij in 2020 wil staan. Venlo ambieert een stad te zijn voor actieve mensen, innovatief en excellent, internationaal gericht en centrum van de Euregio, en tenslotte de veelzijdige stad in het groen.

Greenport Venlo
Greenport Venlo is het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek.

Provincie Limburg
Provincie Limburg streeft naar een ‘duurzaam Limburg’. Dat wil zeggen: schonere lucht, minder energieverbruik, meer gebruik maken van ‘groene’ energiebronnen, minder lawaai. De provincie draagt hieraan bij door te investeren in beeldbepalende projecten en concrete toepassing van vernieuwende concepten.
Proclaimer